Vi bygger framtidens logistikföretag

Malma Logistik AB är en svensk koncern som förvärvar och vidareutvecklar bolag i logistikbranschen

Läs mer

Din självklara logistikpartner

Vision

Vår vision är att genom förvärv av olika logistikbolag bli en komplett leverantör av logistiktjänster för närdistribution.

Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa tillväxt och aktievärde genom att förvärva bolag, huvudsakligen genom aktiebyten.

Struktur

Våra dotterbolag ska växa organiskt och utveckla sina affärer genom samarbeten sinsemellan och med sina kunder.

Varför Malma Logistik?

Malma Logistik AB grundades för att skapa framtidens logistikföretag i en snabbväxande och lönsam miljö. Målsättningen är att inom ett år omsätta mer än 150 MSEK och växa till 400 MSEK inom två år genom förvärv och organisk tillväxt.

Genom att förvärva mindre bolag kan förvärvsbolagen få tillgång till större kunder och volymer än de hade kunnat göra på egen hand. Detta skapar goda förutsättningar för de förvärvade bolagen att kunna växa organiskt och fokusera på affärsutveckling då administrations- och ekonomifunktioner samordnas i moderbolaget. 

Läs mer

500m

förväntad årlig omsättning

5%

förväntad årlig utdelning

15%

förväntad avkastning

Hållbarhetsvision

Hållbar lönsam tillväxt

Vi strävar efter att våra bolag ska utvecklas på ett ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Nyheter

Här finner du de senaste nyheterna från Malma Logistik AB.

DS Plattformen: Beslut om vinstutdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ)

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 4 360 000 aktier i Malma Logistik AB (publ)

Läs mer

Hybricon utreder behov av laddinfrastruktur

Hybricon, listade på Spotlight, har fått i uppdrag av Malma Logistik att utreda deras behov av laddinfrastruktur.

– Vi var en av pionjärerna när det gäller snabbladdning och har därmed lång erfarenhet. Det känns väldigt roligt att få bidra med vår kompetens till Malma, säger Johan Suup, teknisk chef på Hybricon.

Läs mer

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Malma Logistik AB

Strömsätravägen 21

127 35 Skärholmen