Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma måndagen den 21 november 2022 kl. 13.00 genom elektronisk uppkoppling.

Kallelse
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Malma Logistik AB

Kålsängsgränd 10 D

753 10 Uppsala