Styrelse & revisor

Malma Logistiks styrelse har lång erfarenhet av

  • Noteringsarbete och kapitalintag.
  • Att utveckla onoterade bolag.
  • Över 30 års erfarenhet av den lokala logistikbranchen.

Styrelse

Stefan Nordström Ordförande

Utbildning: Civilekonom (ej avslutad), Lunds universitet

VD, Stefan Nordström Invest AB

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i SARSYS-ASFT AB (publ) (NGM Nordic SME) från 2016, Styrelseordförande i Attic Properties AB från 2021, Styrelseordförande i Espresso-Xoc AB från 2021.

Jan Romin Styrelseledamot

Utbildning: Civiliekonom, Uppsala och Stockholms universitet, samt ej avslutad doktorandutbildning

Arbetat på Toyota Autoimport, Upplands Motor AB/Diepo Finans, Gränges, Independent Finans

Egen verksamhet: Swedbank företagsförmedling + Svensk Företagsförmedling, 4 regioner mellan 1999-2015, Uppland, Stockholm, Dalarna och Skåne

Grundade Malma logistik tillsammans med fyra delägare 2019.

Fredrik Lautin Styrelseledamot

Utbildning: Executive MBA och studier vid Harvard Business School och Ashridge Business school

VD, Nacka Biltransport

Arbetat inom logistik sedan 2000 på Scandinavian Motortransport AB och Svensk Autotransport

Niclas Martell Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot EMS Group

Arbetat på Astra, Nestle Nordic, Tetra Pak med roller som Global Global Account Director.

Olle Löfven Styrelseledamot

Övertagit och verkat i eget familjebolag i över 30 år i logistikbranschen. Moderbolaget Pepparkvarnens Förvaltnings AB äger Nacka Bilfrakt AB och Trafikservice Södertälje AB, lastbilsverkstad.

Revisor

Mikael Jannert Revisor

Auktoriserad revisor

Axion Revisionsbyrå AB
Box 30048
200 61 Limhamn

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Malma Logistik AB

Kålsängsgränd 10 D

753 10 Uppsala