Nyemission

Varför investera i Malma Logistik?

Lönsamt bolag med god historik
Malma Logistik är ett lönsamt bolag med god omsättningstillväxt. Malmas målsättning 2025 är att nå en omsättning om 400 – 500 MSEK med en EBIT-marginal om 7% i kombination med en hög direktavkastning. Under Q1 2022 uppgick Bolagets resultat efter finansnetto till 1,65 MSEK. Under 2022 prognostiserar Malma att nå en omsättning om 142 MSEK och ett resultat efter finansnetto som uppgår till 10,5 MSEK.

Erfaren styrelse och ledning
Malmas styrelse & ledning har kunskap och erfarenhet av bolagsbyggande och M&A. Bolaget har redan förvärvat flera bolag och har påvisat goda resultat därefter. Bolagets VD har tidigare som rådgivare och företagsmäklare genomfört fler än 400 affärer med onoterade bolag de senaste 20 åren.

Förvärvsdriven- och organisk tillväxt
Bolaget besitter en fördelaktig position för att kunna förvärva fler logistikföretag. Malmas storlek tillåter Bolaget att effektivt kunna förvärva bolag från en större samling förvärvskandidater utan tydlig konkurrens som trissar upp prislappen.

Tydliga synergieffekter
Synergieffekterna från en konsolidering av mindre åkeriföretag är tydliga:
1) Outnyttjad kapacitet av både lageryta och personal kan fördelas mellan flera bolag och kunder. 2) Ökad kapacitet att ta sig an större kunder och volymer än vad som annars hade varit möjligt. 3) Samordning av administrativa funktioner vilket ger betydande kostnadsbesparingar. 4) Ökad koncernstorlek skapar goda finansiella förutsättningar för ytterligare förvärv.

Marknad med kraftigt underliggande tillväxt
Transport- och logistikmarknaden drivs av flera faktorer. Den europeiska åkeribranschen var 2021 värderad till 352 miljarder euro och förväntas 2025 värderas till 417 miljarder euro. 97% av alla svenska åkeribolag omsätter under 50 MSEK. Dessa mindre åkeribolag är möjliga förvärvskandidater för Malma Logistik.

Länkar

www.gcf.se/malma

Dokument

Teaser

Pitch Deck

Anmälningssedel

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Malma Logistik AB

Kålsängsgränd 10 D

753 10 Uppsala