Nyheter

Idag startar bolagets nyemission

Logistikkoncernen Malma Logistik AB (publ), 559206-7242, startar idag en spridningsemission inför planerad listning. Teckningsperioden löper från den 10 juni till och med den 27 juni och riktar sig till allmänheten.

Malma Logistik är ett lönsamt bolag med god omsättningstillväxt. Under Q1 2022 uppgick Bolagets omsättning till 33 MSEK med ett resultat efter finansnetto till 1,65 MSEK. Rullande 12 månader är årsomsättningen för närvarande cirka 140 MSEK och ett resultat efter finansnetto mer än 10 MSEK. Malmas målsättning 2025 är att nå en omsättning om 400 - 500 MSEK med en EBIT-marginal om 7 procent i kombination med en hög direktavkastning.

Villkor i korthet:
Pris per aktie: 1,05 SEK
Minsta teckningspost: 5000 aktier (motsvarande 5250,00 SEK)
Emissionsvolym: ca 4 MSEK
Värdering, pre money: ca 68 MSEK
Teckningstid: 10 juni - 27 juni 2022  
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota via e-post
Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnota. Planerat till den 29 juni 2022.

Teaser, pitchdeck och anmälningssedel finns att ladda ner på www.malma.eu samt www.gcf.se/malma

Uppsala den 10 juni 2022
Jan Romin, VD

För mer information kontakta VD Jan Romin på telefon +46 (0) 70 710 36 51 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected] 

Malma Logistik grundades för att skapa framtidens logistikföretag i en snabbväxande och lönsam miljö. Bolaget erbjuder sina kunder transport- och logistikhanteringstjänster till kontrakterade kunder med långa avtal som vanligtvis löper mellan 6 - 24 månader. Detta ger Malma löpande intäkter under långa perioder.

2022-06-10

Logistikkoncernen Malma Logistik AB (publ), 559206-7242, startar idag en spridningsemission inför planerad listning. Teckningsperioden löper från den 10 juni till och med den 27 juni och riktar sig till allmänheten.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Malma Logistik AB

Kålsängsgränd 10 D

753 10 Uppsala