Om Malma

Vår historia

Malma Logistik grundades med syftet att skapa framtidens logistikföretag. Ägarna har under flera års tid byggt upp ett stort kontaktnät med bland annat företagsledare och ägare till mindre och medelstora privatägda bolag – inte minst inom transportnäringen.

Sedan flera år tillbaka har transport- och logistikbranschen i Sverige haft en god tillväxt. Det beror inte minst på en växande efterfrågan på logistik i samband med en kraftig ökning av e-handeln. Den största utmaningen utgörs av allt striktare miljökrav, vilket innebär att bolag med en modern fordonspark och kapacitet att möta nya krav har goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Affärsidé och vision

Malma Logistik bildades för att möjliggöra strukturaffärer inom logistikbranschen. Målsättningen är att inom ett år omsätta mer än 100 MSEK och att, genom förvärv och organisk tillväxt, växa till 300 MSEK inom två år.

Lönsamhet, ökad efterfrågan och höga leveranskrav präglar logistikbranschen. Lösningen är ofta organisk tillväxt – en tuff utmaning för mindre logistikbolag utan erfarenhet av förvärv och organisationsutveckling. Malma Logistik erbjuder en lösning med kunskap om såväl logistikbranschen som gedigen erfarenhet av att bygga upp lönsamma koncerner genom strategiska förvärv.

Tillväxt

Företagets livscykel och organsiationsutveckling, som ska hanteras med ett växande företag med bibehållen lönsamhet.

Målet är att ge en 5% direktavkastning till alla delägare i bolaget. Detta ska uppnås genom att förvärva bolag som kan växa organiskt med stöd av stora kundavtal.

Bolag som kan vara aktuella för förvärv ska ha minst 5 års historik. Under förvärvsprocessen ges befintliga ägare möjlighet att behålla en andel i syfte att synliggöra ”uppsidan” och bibehålla bolagens stabilitet.

Förvärvsprocess

Malma Logistiks förvärvsdrivna fokus går ut på att ge stöd till de entreprenörer som under åren byggt upp sina verksamheter. De ska bland annat hjälpa dem att ta nästa steg  på ett ekonomiskt och tryggt sätt. 

Målbolagen ska vara lönsamma bolag med möjlighet för samordning och tillväxt. Genom att erbjuda aktier i Malma Logistik vid förvärv, skapar det ett mervärde för båda parter. Malma Logistik blir inte beroende av förvärvslån och entreprenörerna blir delägare i en större och ekonomiskt stark koncern. Detta skapar incitament för vidare tillväxt.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Malma Logistik AB

Kålsängsgränd 10 D

753 10 Uppsala